Infolinks

Malalim na Salitang Tagalog at Kahulugan

Eto ay ilan sa mga mahihirap o malalim na tagalog at mga salitang hindi natin madalas madinig .
Ang ilan sa mga ito ay may halimbawa, may translasyon sa Ingles, o ginamit sa pangugungusap

1.takipsilim  - dapit hapon, (nightfall, twilight)

Ang sarap pagmasdan ng takipsilim sa dalampasigan.

2.panaghoy - daing ( whine, mourn)

Sana ay madinig ng bayan ang panaghoy ng mga bagong bayani

3.Atungal - sigaw

Nakakabasag tenga ang atungal ng nasaktang baka

4.Masukal - madumi, madamo (weedy, wild, savage)

Ayaw kong dumaan sa masukal na kagubatan dahil baka makagat ako ng ahas

5.Kaibuturan - kailaliman, kaloob looban (innermost)

Nakuha ni Dyesebel ang perlas sa kaibuturan ng dagat

6.Tugatog -  kataas taasan (peak, top, climax)

Nakamit ng aking kaibigan ang tugatog ng tagumpay ng siya ay makapagtapos sa kolehiyo

7. Agiw - maruming sapot ng gagamba (spider web)

Maglinis ka ng kisame para mawala ang agiw

8.Alibadbad - pagsusuka, Masamang pakiramdan (Nausea, uneasiness)

Ilayo mo sa 'kin yan dahil naaalibadbadan ako.

9. Kawangis - Katulad , kamukha(similar)

Kawangis mo ang dalagang dati kong inibig

10. Rimarim - suklam (detestation, repugance)

Karimarimarim ang ginawang mong asal sa harap ng bata.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...