Infolinks

Mga Pinagkukunang-Yaman ng Pilipinas

Ang mga pangunahing pinagkukunang yaman sa Pilipinas ay 
1.Likas na yaman,
2.Yamang pisikal
3.Yamang tao


Halimabawa ng Likas na Yaman 
1.Yamang lupa
2.Yamang Kagubatan
3.Yamang Dagat
4.Yamang Mineral
      Yamang Metal
      Yamang Di-Metal tulad ng buhangin, bato, graba, asin, at silica
      Panggatong tulad ng petrolyo

Halimbawa ng Yamang Pisikal
1.Gusali Pangkomersyo
2.Daan
3.Tulay
4. Riles ng Tren
5.Palengke
6.Pier
7.Paliparan (Airport)
8.Bangko
9.Opisina
10.Paaralan
11.Ospital

Halimbawa ng Yamang Tao
1.Hukbong paggawa
2.Mga Propesyonal
       guro
       inhinyero
       doktor
       abogado
       accountant


Mga Halimbawa at Kahulugan ng Salawikain

Ang salawikain o sawikain ay mga kasabihan sa wikang tagalog na may kapupulutang aral.
Ang salawikain ay kadalasang ay may tugma tulad ng isang tula. Subalit ang salawikain ay higit na mas maikli kaysa sa isang tula.

Halina na at tayo ay magtulungan para bigyan kahulugan ang mga Pilipinong salawikain

1. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo
Kailangang kumilos ang tao sa tamang oras.  Hindi na mapapakinabangan ang isang bagay kung wala na ang nangagailgan nito.


2.Huli man daw at magaling na ihahabol din

Madaling irespeto ang mga kalidad na gawa.  Maliit na bagay na ang pagiging late kung mabuti ang iyong hangarin. Isang halimbawa ay ang pagtulong. Nahuli ka man sa pagbibigay tulong sa mga naaepektuhan ng sakuna, mas mabuti pa rin na ikaw ay tumulong.

3.Kung ano ang itananim, sya din ang aanihin

Hindi bumubunga ng mansanas ang puno ng santol. Kung gumagawa ka ng bubong, pintuan at binana, magkakamit ka ng bahay at hindi isang kotse. Kung nagaaral ka ng mga leksyon para sa isang doktor gaya ng medisina, magiging isang doktor ka.

Ang bunga ng iyong mga gawa ay magmumula kung ano ang iyong pinagkakaabalahan. . Kung ano ang iyong pinaghirapan, yun din ang iyong pakikinabangan. Wala kang mapapala kung wala kang gagawin.


4.Lahat ng gubat ay may ahas

Umasa kang makikita mo ang mga nilalang sa sarili nyang likas na tahanan.

Ang gubat ay  isang mapanganib na lugar na kagaya din ng ating lipunan.
Sa ating lipunan, maari kang makasalumuha ng masasamang tao kaya kailangan ang pag-iingat

5.Anhin pa ang bahay na bato kung ang nakatira ay kwago
Mabuti pa ang bahay kubo na ang nakatira ay tao

Hindi basehan ang bahay o yaman para husgahan ang kahalagahan ng ating pagkatao.  Hindi makakatulong sa kapwa ang isang maybahay na walang puso. Naranasan mo na bang humingi ng tulog pero di ka pinansin, tinulugan ka lang o tinitigan ? Sa huli, kahit gaano pa kasimple ang bahay ng isang tao,mas mahalaga pa rin ang katangian ng naninirahan.  Maraming kayang gawin ang isang totoong tao kaysa sa isang bahay, palasyo, palasyo, o mga nilalang na  mukhang tao lang.


Ibahagi ang sarili mong pag-intindi sa mga salawikain o magbasa pa ng mga karagdagang halimbawa sa ibaba
Halimbawa ng Salawikain
Kahulugan ng salawikain

Pundaquit Accomodations List

Pundaquit is located in Zambales and serves as the tourist destination of traveller's in going to Anawangin cove. Pundaquit offers hotel and room accomodations which is lacking in Anawangin Cove.

In Anawangin cove, there is NO ATM machine, NO signal, NO electricity, and NO hotel accomodations. If you can't stay a night in a tent without electricity, you must look for rooms or accomodations in Zambales.

1.Wild Rose Beach Inn
2.Canoe Beach Resort
3.Punta de Uian

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...