Infolinks

Tagalog Wedding Messages, Wedding wish para sa Bagong kasal

Do you have a friend or a family member who will celebrate their wedding day? If someone asks you a message for them, what will you say?

I attended several  Filipino wedding events and I listened carefully to every guests who shares advice regarding a married life.  I even heard some cliche tagalog quotes related to wedding.

Common advice or not, each one of them contains an important message in maintaining a loving relationship.  Here are some examples:

Maging mapagmahal kayo sa Diyos
Mahalin nyo isa't isa

Kapag may problema, palagi nyong pag-uusapan.
Walang problemang di naayos, sa mabuting usapan
Huwag ka ng _______________________, __________________
Kapag may problema, wag mahihiya lumapit sa amin


Ang kasal ay di parang mainit na kanin
na iluluwa na lang kapag napaso

Karaniwang payo sa lalaki ang ganitong mga linya..
Alagaan mo si....
Di ka na binata, iwasang dumikit sa ibang mga babae

Palagi kayong magtitiwala sa isa't isa

Hindi sa lahat ng panahon kayo ay magkakasundo
Kung mayroong di pagkakaunawaan ay pagusapan kaagad

Marame na kayong pinagdaanan
Alam kong kakayanin nyong malampasan
anuman pa man dumating sa inyong buhay

Bigyan ng oras ang isa't isa
Alalahanin ang nararamdaman ng asawa

Huwag magbabago ngayong kayo ay kasal na

Huwag palilipasin ang gabi nang di napaguusapan ang problema

Magpasalamat lagi sa Pangionoon


Sana'y maging maligaya kayo..
Magkaroon kayo ng mga mgagandang anak (tulad ko)
Bigyan nyo kami agad ng mga apo..


At higit sa lahat, Congratulations! Mabuhay ang bagong kasal
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...