Infolinks

Mga salitang Batangenyo at kahulugan

Eto ay ilan lamang sa malalim na salitang batangenyo o mga salitang sa Batangas lamang karaniwang ginagamit. Sa kamynilaan, maari hindi ito likas na ginagamit at minsan ay hindi naiintindihan o may ibang kahulugan


Guyam - langgam
Lapon - langgam
Mura - buko, young coconut
liban -  1.tawid
             2.absent
tubal - maduming damit
bilot - tuta, maliit na aso
manalapi- barya, sentimo
punggok - maliit
mabanas - mainit
apalya - ampalaya
kulbasa - kalabasa
ista - isda
gulok - itak
papagayo - saranggola
labis - sobra
magpanama - magtama, maging tama, maging magkapareha


Marameng pang salitang batangas sa http://www.salitang-batangas.org/

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...