Infolinks

Slogan at Paksa sa Buwan ng Wika

Sa paggawa ng isang slogan para sa buwan ng Wika, mas maganda kung maisasalang-alang ang kasalukuyang tema o paksa.  Maari ding gawing batayan sa paggawa ng slogan ang mga nagdaang tema para higit na maunawaan ang kahalagahan ng Wikang Filipino at kung anu-ano pa ang maari nating gawin sa pagpapalaganap o pagtangkilik nito


Halina at balikan ang mga nagdaang tema o paksa para sa Buwan ng Wika.

1957 Pambansang Pagkakaisa sa Pamamagitan ng Wikang Pilipino
1959 Pilipino Muna sa Pamamagitan ng Wikang Pilipino
1961 Pagpapatibay sa mga Simulain ni Dr. Jose Rizal sa Pamamagitan ng Paggamit ng Pilipino
1962 Lalong Pagpapatibay sa Pamanang Kalinangan ng Lahi sa Kabutihang-Asal at Damdaming Sibiko sa Pamamagitan ng Pilipino
1963 Kaunlarang Pangkabuhayan at Pambayan sa Pamamagitan ng Pilipino, Wika ng Pagkakaisa at Pagkakaunawaan
1964 Pagpapanibagong Sigla ng Kagandahang-Asal sa Pamamagitan ng Pilipino
1965 Ang Pagkakaisa sa Wika at Tungkuling Pambansa
1967 Ang Pilipino sa Kaunlarang Pangkarunugan at Panlipunan
1968 Ang Paggamit ng Wikang Pilipino ay Pahayag ng Kamalayan sa Pambansang Kadakilaan
1969 Ang Kabansaaan at Pilipino
1970 Ang Pilipino at ang Mabuting Pagbabago
1971 Pilipino at ang Pambansang Kaunlaran
1972 Ang Pilipino at ang Kalagayan Nito sa Paaralan, Sambayanan, Bansa at Daigdig
1973 Ang Pilipino sa Bagong Kalakaran ng Edukasyon at Kultura
1974 Ang Pilipino sa Pagpapasigla ng Kahalagahang Moral
1975 Isang Bansa, Isang Diwa, Isang wika
1976 Wikang Pilipino: Kasangkapan ng Bagong Demokrasya
1977 Sandiwa sa Wika 1978 Si Quezon sa Pagbuo ng Bansa
1979 Si Lope K. Santos ang Kabataan at ang Wika
1980 Pilipino: Tinig ng Kalayaan
1981 Diwa at Wikang Pilipino sa Lipunang Makatao
1982 Pamumuhay na Makatao, Isipang Maka-Pilipino
1983 Pilipinismo sa Wikang Pilipino
1985 May Sariling Wika ang Bansang Malaya
1986 Wikang Pilipino sa Pambansang Kalayaan at Pagkakaisa
1987 Wikang Filipino sa Pambansang Kaunlaran
1988 Ang Wikang Pambansa’y Kasangkapan sa Tunay na Kalayaan
1988 Ang Wikang Pambansa’y Kasangkapan sa Tunay na Kalayaan
1989 Wika ng Kalahatan, Susi ng Kalayaan
1990 Igalang Natin ang Konstitusyon, Wikang Filipino ay Isulong
1991 Filipino Ang Wika Ko, Pilipinas Ang Bayan Ko
1992 Unawaan sa Pambansang Wika…Kaisahan sa Isip at Gawa
1993 Ang Wikang Filipino sa Pilipinas 2000
1994 Ang Wikang Filipino sa Pangangailangang Pambansa
1995 Ang Wikang Filipino ay Galing ng Pilipino
1996 Ikarangal ang Filipino Kaluluwa ng Bansa Mo
1997 Wika ng Rebolusyon: Noon at Ngayon
1998 Wikang Filipino: Tugon sa Ika-21 Siglo
1999 Ang Wikang Filipino sa Kanayunan: Tugon sa Pagkakaisa ng Sambayanan
2000 Wika ng Rehiyon: Pantulong sa Paglinang at Pagpapaunlad ng Wikang Filipino
2001 Wikang Filipino: Mahalagang Salik sa Pagpapahayag ng Karapatang Pantao
2002 Wikang Filipino Tungo sa Globalisasyon
2003 Wikang Filipino, Pagyamanin, Wikang Vernakular, Huwag Limutin, Wikng Ingles, Pagbutihin
2004 Wikang Filipino sa Kaunlarang Pangkabuhayan, Kapayapaan at Pagkakaisa
2005 Wikang Filipino: Simbolo ng Kultra at Lahing Pilipino
2006 Ang Buwan ng Wika ay Buwan ng mga Wika sa Pilipinas
2007 Maraming Wika Matatag na Bansa
2008 Wika mo, Wika ko, Wika ng Mundo, Mahalaga
2009 Wikang Filipino: Mula Baler Hanggang Buong Pilipinas
2010 Sa Pangangalaga ng Wika at Kalikasan, Wagas na Pagmamahal Talagang Kailangan
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

http://www.tumblr.com/search/mga%20naging%20paksa%20sa%20buwan%20ng%20wika

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...