Infolinks

Nutrition Month Theme 1991 - 2000

You might be wandering on the old themes for Philippine Nutrition Month.
If you are making some slogans for a nutrition month slogan making context, be sure to consider the current theme. 


1991

Sa sama-samang pagkilos, malnutrisyo’y malulutas

1992

Karapatan ng bawa’t Pilipino, wastong nutrisyon ay matamo

1993

Higit sa lahat, pagkaing sapat – para sa lahat

1994

Prutas at gulay ng bayan, taglay ay lakas at yaman

1995

Buto at ngipin patibayin, gatas ating inumin

1996

Kapag kumain nang sapat, wastong timbang ang katapat

1997

Kalusugan tiyakin sa masustansiya at ligtas na pagkain

1998

Fortified foods kainin, dadgag sustansiya’y kamtin – selyong sangkap pinoy hanapin

1999

Pagkaing sapat siguruhin, wastong nutrisyon ating kamtin

2000

Wastong nutrisyon:  alamin at gawin

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...