Infolinks

Mga Pinagkukunang-Yaman ng Pilipinas

Ang mga pangunahing pinagkukunang yaman sa Pilipinas ay 
1.Likas na yaman,
2.Yamang pisikal
3.Yamang tao


Halimabawa ng Likas na Yaman 
1.Yamang lupa
2.Yamang Kagubatan
3.Yamang Dagat
4.Yamang Mineral
      Yamang Metal
      Yamang Di-Metal tulad ng buhangin, bato, graba, asin, at silica
      Panggatong tulad ng petrolyo

Halimbawa ng Yamang Pisikal
1.Gusali Pangkomersyo
2.Daan
3.Tulay
4. Riles ng Tren
5.Palengke
6.Pier
7.Paliparan (Airport)
8.Bangko
9.Opisina
10.Paaralan
11.Ospital

Halimbawa ng Yamang Tao
1.Hukbong paggawa
2.Mga Propesyonal
       guro
       inhinyero
       doktor
       abogado
       accountant


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...