Infolinks

Bugtong na may Larawan

Bugtong na may Larawan


Buto't balat, Lumilipad
https://www.flickr.com/photos/vironevaeh/3985783648/sizes/m/
Sagot: Sarangola (Kite)

Alipin ng Hari, Hindi makalakad kung hindi Italihttps://www.flickr.com/photos/joehastings/362353912/sizes/m/
Sagot:Sapatos (Shoes)

Nang tangan ay patay, Nang itapon ko'y nabuhay
https://www.flickr.com/photos/flickrninico/11128187743/sizes/m/
Sagot: Trumpo (Spinnig top, toy top)


Isang Prinsesa, Nakaupo sa tasahttps://www.flickr.com/photos/young-in-panama/132032069/in/photostream/
Sagot: Kasoy (cashew)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...