Infolinks

Lumilipad ang Utak ko, Hulihin mo

Ang oras ay lumilipas at kumakaripas...
Maswert tayo dahil di tayo nabuhay sa panahon ng gyera

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...